Home – หน้าแรก

ตำราสอบ “ปลัดอำเภอ”

ในห้วงเวลาที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ บางฉบับเป็นกฎหมายที่ใช้เตรียมสอบปลัดอำเภอ

ทาง ว.วิชาการ จึงต้องแก้ไขตำราให้เป็นปัจจุบัน ไม่มีกำหนดเสร็จที่แน่นอน ผู้จัดทำก็มีภารงานหน้าที่หลายอย่าง อาจเสร็จไม่ทันสอบปลัดอำเภอครั้งที่จะถึงนี้

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ


– ก.ย. 2562 –