Home – หน้าแรก

ตำราสอบ “ปลัดอำเภอ” อยู่ระหว่างปรับปรุง

ในห้วงเวลาที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ บางฉบับเป็นกฎหมายที่ใช้เตรียมสอบปลัดอำเภอ ทาง ว.วิชาการ จึงต้องแก้ไขตำราให้เป็นปัจจุบัน ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และติดต่อเข้ามา

– ก.ย. 2562 –