ไทยแลนด์ริเวียร่า

สืบเนื่อง ครม.สัญจร นรม. นำประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม “กลุ่มจว.เพชรสมุทรคีรี” ไฟเขียวสร้างระบบขนส่งเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภาคกลางตอนล่าง ให้เป็น”ไทยแลนด์ริเวียร่า” ดึงนักท่องเที่ยว เหมือนกับ ริเวียร่าของฝรั่งเศษ

ข้อสอบนะครับ
– ภาคใต้ตอนบน
– ทะเลด้านตะวันของอ่าวไทย
– ริเวียร่ามีอยู่ที่ฝรั่งเศษ
– สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง

ที่มา : กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

Copyright © 2017. All rights reserved.