เลขาธิการอาเซียนคนที่ 14 เลขาธิการอาเซียน 2561

เลขาธิการอาเซียนได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) จากการเสนอชื่อของประเทศที่มีสิทธิในการเสนอชื่อผู้สมัครใช้หลักการ เวียนตามตัวอักษร ภาษาอังกฤษ ของประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่

1. ประเทศบรูไน (Brunei)
2. ประเทศกัมพูชา (Cambodia)
3. ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)
4. ประเทศลาว (Laos, PDR)
5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
6. ประเทศพม่า หรือ เมียนมาร์ (Myanmar)
7. ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)
8. ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)
9. ประเทศไทย (Thailand)
10. ประเทศเวียดนาม (Vietnam)

นายเล เลือง มินห์ (Le Luong Minh) เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน เป็นชาวเวียดนาม (Vietnam) และเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเวียดนาม ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการอาเซียนคนที่ 13 เป็นวาระ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2560 ต่อจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ตามโพสต์นี้ เลขาธิการอาเซียนคนที่ 13 นายเล เลือง มินห์ เวียดนาม (Vietnam)

อักษรคือตัว V

จะหมดวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อไปก็จะเป็นเลขาธิการอาเซียนคนที่ 14 ที่เริ่มวาระตั้งแต่ปี 2561 ต้องมาจาก ประเทศบรูไน (Brunei)

อักษรคือตัว B

ตามหลักการ เวียนตามตัวอักษร ภาษาอังกฤษ ของประเทศสมาชิก 10 ประเทศ นั้นเอง

Update
วันที่ 17 ม.ค. 2561 สำนักงานเลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ทำพิธีส่งมอบตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน คนที่ 14 ให้แก่นายดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย (Dato Paduka Lim Jock Hoi) สัญชาติบรูไน อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของบรูไน เมื่อวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนจะวาระ 5 ปี และปฏิบัติงานเป็นหลักอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของอาเซียน ในกรุงจาการ์ตา

Copyright © 2017. All rights reserved.